Dersom du skal i gong med tiltak av ulik storleik, treng du søknadsskjema, situasjonskart, planinformasjon og nabovarsel for den aktuelle eigedomen.

Denne informasjonen kan du no finne sjølv: