Politiattest skal leverast til styrar ved tilsetjing saman med skattekort, kontonummer og godkjende kopiar av vitnemål og attestar.

Fyll inn og send skjema her:

NB! Alle felt merka med * må fyllast ut! Dersom skjema er riktig utfylt, skal du få opp ei kvitteringsside når du har trykt på Send-knappen. Dersom dette ikkje skjer, må du sjekka om det er noko du har gløymt å fylla ut. Feil på skjema melder du til: nettsida@stord.kommune.no