Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Teiknspråk - samtykke til vedtak om grunnopplæring i og på teiknspråk

Eg/me samtykker i at det blir fatta vedtak om grunnskuleopplæring i og på teiknspråk*
Dersom du ikkje samtykker no, kan du på eit seinare tidspunkt samtykke i at det blir fatta vedtak om grunnskuleopplæring i og på teiknspråk.
Anten kan elev/føresette be om grunnskuleopplæring i og på teiknspråk eller så skulen på ny be om samtykke dersom det skulle vise seg at sakkunnig vurdering tilseier at grunnskuleopplæring bør gjevat i og på teiknspråk. Dersom du/de vil gi uttale utover det som kom fram i informasjonsmøtet, må dette gjerast innan to veker.
Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut

Skjema

Dokumenter

Snarvegar