Dersom De vert tilsett, ta med kopiar av vitnemål og attestar dersom desse ikkje er levert tidlegare.

Alle felt merka med * må fyllast ut. Dersom skjemaet er riktig utfylt, skal du få opp ei kvitteringsside når du har trykt på Send-knappen. Dersom dette ikkje skjer, må du sjekka om det er noko du har gløymt. Eventuelle feil på skjema melder du til: nettsida@stord.kommune.no